Em Thu Ngọc dùng cả bàn tay thọc vào lỗ đít (20:11 min)